Việt Anh đầy đủ


thuốc chống ung thư
[thuốc chống ung thư]
antineoplastic; anticancer

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa