Việt Anh đầy đủ


khúc khải hoàn
[khúc khải hoàn]
song of triumphal return; song of victory; triumphal hymn; paean

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa