Việt Anh đầy đủ


háo hức
[háo hức]
eager; avid
đừng háo hức quá ! thời gian là câu trả lời hay nhất !
don't be too eager! time alone will tell!

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa