Lexitron (Th - En)


ล้างฟิล์ม v. develop a photographic film syn.: ล้างรูป sample: ช่างภาพล้างฟิล์มที่ร้านนี้เป็นประจำ

Royal Institute Dictionary (Th - Th)


ล้างฟิล์ม ก. นำฟิล์มที่ถ่ายแล้วไปแช่ลงในสารละลายเคมีเพื่อให้รูปปรากฏขึ้นบนฟิล์ม.

Volubilis dictionary (Th - En)


ล้างฟิล์ม ¯lāng -fīm v. exp. develop a photographic film

เพิ่มความหมายของคำ


ชื่อ
E-mail
ความหมาย