Universal Word Hindi Essential


[ eka hī kārya karane meṁ sakṣama || ek hi karya karne men saksham ]
(ADJ)
dedicated

शब्दों का अर्थ जोड़ें


नाम
E-mail
अर्थ