Spanish to English


masculine noun sexteto
sextet, group of six items; musical composition for six performers

DRAE


sexteto sexteto. (Del lat. sextum, sexto). 1. m. Métr. Composición poética de seis versos de arte mayor. 2. m. Mús. Composición para seis instrumentos o seis voces. 3. m. Mús. Conjunto de estos seis instrumentos o voces.

Añadir significado de palabras


nombre
E-mail
sentido