English to Spanish


noun
dispositivo o botón que abre o rompe una corriente eléctrica

inglesa


noun
device or button which opens or breaks an electric current

synonyms


synonyms

electric brake; electromechanical brake

Añadir significado de palabras


nombre
E-mail
sentido